NAŠ PRODAJNI PROGRAM

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL

PRAŠKASTI MATERIJALI

U svojoj ponudi imamo CEMENT, KREČ i NOVIMAL sledećih proizvođača:

holcim
lafarge

OPEKARIJA

U bogatoj ponudi opekarija (blok, cigla, itong) možemo izdvojiti sledeće proizvođače:

masinac-84
zorka
mladost

CREP

Kod nas možete pronaći visoko kvalitetne crepove, kako domaće, tako i strane (nemačke) proizvodnje:

creaton
wienerberger
mladost
toza-markovic
nexe

OSB PLOČE

OSB ploča, izuzetno tvrda i otporna ploča sa presovanom drvenom smolom (100% ekološka). Namenjena za podne, plafonske i zidne konstrukcije, za pregradne zidove, opremanje butika, sajamskih štandova, kafića…

kronospan

Građevinarstvo je široka inženjerska disciplina planiranja, projektovanja, gradnje, održavanja, upravljanja i jedna od najvažnijih grana industrije. Može se reći i da je civilizacijski napredak otpočeo izgradnjom infrastrukture, građevina za kontrolu vodotokova, objekata za život…

Od svojih početaka, ova grana industrije mnogo je napredovala. To se može videti i po materijalima koji su se koristili nekada, a danas je građevinarima na raspolaganju čitava paleta modernih materijala, a pored već dostupnih, naučnici i dalje istražuju i eksperimentišu kako bi materijale unapredili.

Prema nameni, materijali u građevinarstvu se dele na konstruktivne (kamen, opeka, beton, armirani beton, čelik, drvo…), vezivne (gips, cement, smola…), izolacione (bitumen, plastika, staklo, mineralna i staklena vuna, stiropor…), materijale za oblaganje (drvo, kamen, keramičke pločice…), instalacione materijale (instalacije kao što su vodovod, kanalizacija, centralno grejanje, električne i mnoge druge).

Prema poreklu, materijali se dele na prirodne (drvo, kamen, pesak, šljunak, glina) i na veštačke (kreč, gips, cement, malter, beton…). Veštački materijali su oni koji se ne mogu naći u prirodi, već se dobijaju posebnim tehnološkim postupcima.

Drvo je prirodni građevinski materijal i njegove pozitivne osobine su: velika čvrstoća u poređenju sa malom težinom, niska toplotna provodljivost i laka mašinska obrada.

Kamen je, pored drveta, jedan od najstarijih građevinskih materijala. Koristio ga je i praistorijski čovek. Građevine od kamena stare su nekoliko hiljada godina. U prirodi se nalazi u velikim količinama i u građevini se koristi kao obrađen i neobrađen.

Iako su građevine od drveta i kamena vizuelno najlepše, i govorimo o prirodnim materijalima – ipak su veštački materijali od XIX veka u građevinarstvu prevladali u upotrebi. Prvo zbog novih konstrukcijskih mogućnosti, a drugo zbog isplativosti.

U ovom tekstu fokus ćemo staviti na beton, zato što je od svih materijala on najkorišćeniji i puno novih otkrića i zanimljivosti vezano je za ovaj materijal. Od početka svog korišćenja do danas, možemo reći da je najviše “evoluirao”.

Beton je omogućio bržu, jeftiniju i sigurnu izgradnju, naročito stambenih zgrada, u vremenu kada je u mnogim zemljama trebalo izgraditi puno stambenih jedinica, uključujući i nekadašnju Jugoslaviju.
Beton je građevinski materijal koji se pravi uglavnom od cementa, agregata (uglavnom šljunak i pesak) i vode. Beton očvršćava posle mešanja i ugrađivanja, usled hemijskog procesa koji se naziva hidratacija. Voda reaguje sa cementom, koji očvršćava i tako povezuje ostale komponente u smeši, tako da na kraju dobijamo tvrd „kameni“ materijal. Prema podacima, proizvodnja betona je oko 6 milijardi kubnih metara godišnje, što znači oko kubnog metra po jednom stanovniku planete.